Gợi ý sản phẩm phù hợp

theo chiều cao, cân nặng

Lưu ý rằng một số dòng ghế chia sẻ các phạm vi chiều cao và cân nặng tương tự, do đó một người có thể có nhiều lựa chọn ghế phù hợp tùy thuộc vào cơ thể của họ. Để lựa chọn chính xác nhất việc trải nghiệm trực tiếp tại Showroom là lựa chọn tốt nhất

cm
kg